5% הנחה למזמינים באתר

ביטול הזמנה בעקבות ביטול לקוח

מדיניות ביטולים- ביטול על ידי הלקוח ועמלה בעקבות אי הגעת לקוח
ההוסטל מעניק ללקוח את הזכות לבטל את החוזה בכל עת. לעניין זה, ההוראות הבאות:
1.1. ביטולים
ביטולים המתבצעים עד 72 שעות לפני מועד ההגעה אינם מחייבים כל דמי ביטול, אלא אם ההזמנה הוזמנה בתעריף שאינו ניתן להחזר, ובמקרה זה הם אינם ניתנים להחזר ואינם זכאים להחזר כלשהו.
בהזמנה של יותר מ -3 חדרים, או 7 לילות ויותר, דמי ביטול חלים על ביטול שנעשה פחות משבוע לפני מועד ההגעה. אותה מדיניות ביטול היא עבור האירועים המיוחדים אשר יפורטו בתאריכים המדויקים באישור ההזמנה ..
ביטולים המתבצעים פחות מ- 72 שעות לפני מועד ההגעה, ההוסטל זכאי לגבות דמי ביטול בסכום על המחיר המוסכם של כל ההזמנה.
לפרטים נוספים על האירועים המיוחדים, אנא צרו קשר עם דלפק הקבלה של האכסניה.
בקשות ביטול חייבות להיעשות בכתב והן יתקבלו במייל רק באמצעות:
info@gia-home.com
1.2. עמלת אי הגעה
במקרה של אי הגעה, ההוסטל יגבה תשלום השווה למחיר המוסכם של ההזמנה כולה, וההזמנה תבוטל.
ביטול על ידי ההוסטל
ההוסטל יהיה זכאי לביטול יוצא דופן של החוזה למען מטרה טובה, במיוחד אם:
• כוח עליון או נסיבות אחרות שאינן נופלות במסגרת האחריות של ההוסטל, אינן מאפשרות לבצע את החוזה;
• נעשה שימוש בהצהרות מטעות או שגויות של עובדות מהותיות בחדרי הזמנות, למשל, ביחס לאדם הלקוח או למטרה;
• להוסטל יש סיבה מוצדקת להניח שבמקרה שהלקוח יעשה שימוש בשירותי ההוסטל ניתן יהיה לבלום את הפעילות העסקית החלקה, הבטיחות או המוניטין של ההוסטל בציבור, מבלי שניתן לייחס עניינים כאלה לכוח השליטה בהוסטל או אִרגוּן;
• ההוסטל צבר ידע שמצבו הכלכלי של הלקוח החמיר במידה ניכרת לאחר כריתת החוזה, בפרט אם הלקוח אינו משלם עבור תביעות נאותות של האכסניה או שאינו מספק ביטחון מספק וכתוצאה מכך תביעות תשלום של ההוסטל. נראות בסכנה;
2. ההוסטל מחוייב ליידע את הלקוח על מימוש זכות הביטול בכתב וללא עיכוב/דיחוי.
3. במקרים לעיל של ביטול, הלקוח אינו זכאי לפיצוי בגין נזק.
הגעה, עזיבה ותקנות נוספות לשהות בהוסטל.
1. הלקוח אינו רשאי לספק חדרים מסוימים או מיטות מסוימות בחדר אלא אם כן הוסטל אישר את מתן חדרים ספציפיים אלה בכתב.
2. לקבוצות של 3 ומעלה השוהות בחדרים מרובי מיטות, האכסניה תחלק את הקצאת החדרים.
3. חדרים שהוזמנו יהיו זמינים ללקוח החל מהשעה 14:00. בתאריך ההגעה.
4. בתאריך העזיבה, החדרים יפונו ויעמדו לרשות ההוסטל עד השעה 11:00 בבוקר לכל המאוחר.
במקרה שלא כך יעשה עד לשעת הנקובה, להוסטל יש הזכות לחייב את הלקוח עבור לילה נוסף, והוא (ההוסטל) אינו מחויב לספק מקום לינה ללקוח עבור הלילה הנוסף בתשלום.
5. אם מספר הלקוחות בפועל עולה על המספר שהוזמן והצפוי, לא ניתן להבטיח אירוח עבור חברים נוספים אלה. בנוסף ניתן יהיה להחיל חיובים נוספים על חשבון הלקוח.
6. איננו אכסניית נוער ולכן אנו יכולים לקבל ילדים מתחת לגיל 18 רק כאשר הם מלווים על ידי מבוגר אחראי. משפחות עם ילדים, או קבוצות מאושרות מראש תחת תנאי זה, מוזמנות כמובן.
7. ישנה הגבלה על מספר הלילות להזמנה:
 חדרמעונות - מוגבל עד 7 לילות.
חדר פרטי – מוגבל עד 14 לילות.
כיוצא מן הכלל, קבוצות שאישרו מראש והוסכם על ידי ההוסטל.